Mijn ervaring

Nadat ik 14 jaar in verschillende communicatiefuncties werkte voor Rijkswaterstaat Noord-Holland, gemeente Heemskerk en provincie Noord-Holland, maakte ik de overstap naar een communicatie- en pr bureau. Daar was ik verantwoordelijk voor alle opdrachtgevers in het publieke domein, maar adviseerde ik ook commerciële bedrijven. In 2018 startte ik als freelance adviseur. Hieronder volgt een kleine greep uit voormalige opdrachtgevers als freelancer en als adviseur en managing director bij Porter Novelli en Omnicom PR Group.

Freelance opdrachten (2018 – nu)

Gemeente Velsen
Ontwikkeling en uitvoering van een communicatiestrategie voor verschillende projecten op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed, organiseren en uitvoeren bewonersparticipatie (2023 – heden)

Regio Zuid-Kennemerland en IJmond
Ontwikkeling communicatiestrategie voor de nieuwe inkoop van jeugdhulp in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. Opzetten website www.jeugdhulpzkij.nl en bijbehorende nieuwsbrief (2020 – heden)

Gemeente Amsterdam
Ontwikkeling communicatiestrategie voor het programma Inclusie en Diversiteit, een programma dat bijdraagt aan een meer inclusieve en diverse organisatie. Met onder andere een interne bewustwordingscampagne en communicatieve ondersteuning van projecten. (2020 – 2024)

Regio Westfriesland/gemeente Hoorn
Ontwikkeling van een communicatiestrategie voor het Pact van Westfriesland, een samenwerking tussen de 7 Westfriese gemeenten. (2020 – 2021)

Gemeente Amsterdam
Verschillende publiekscampagnes op het gebied van zwerfafval, afvalinzameling en recycling. Ken je erfpacht,  Communicatie en campagneplan over het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. (2018-2019)

Als adviseur bij Porter Novelli en Omnicom PR Group (2008 – 2017)

 

Strategie, ontwikkeling en uitvoering campagne Slim Energie Thuis

 

 

Communicatieadvies en uitvoering project Eigen Kracht en transitie jeugdzorg.

 

Strategie, ontwikkeling en uitvoering communicatie klimaatadaptatie.

 

 

Overige opdrachtgevers